Autor: Włodzimierz Iszczuk

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Wiktorii Radik – wiceprezes i członka ZG Związku Polaków na Ukrainie, prezes Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, Zasłużonej dla Kutury Polski i Ukrainy. P. Wiktoria była założycielem i kierownikiem zespołu polsko-ukraińskiego folkloru ,,Ластівки – Jaskółki”, nosicielem „polskości” dla wielu Polaków Kijowa, była członkiem Rady Mniejszości Narodowych Stowarzyszeń Kijowa. W 1983 roku p. Wiktoria ukończyła Kijowskie Konserwatorium Muzyczne. W ciągu następnych 30 lat do ostatnich dni swojego życia aktywnie angażowała się w działalność kulturalną oraz odrodzenie kultury i tradycji polskich na Ukrainie. Była bardzo wesołym i kreatywnym człowiekiem, umiała porozumieć się ze wszystkimi. Jest...

czytaj więcej

Lwów: napisy i plamy farby na polskim konsulacie (WIDEO)

Jak podaje Kurier Galicyjski, w nocy z 7 na 8 lutego nieznani sprawcy obrzucili czerwoną farbą siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie, a na parkanie zostawili niedokończony napis „Наша земля – I” (tłum. „Nasza ziemia – I”). Konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, na razie, nie komentuje całej sytuacji. Natomiast przykry incydent skomentował dla PAP ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło. – Na parkanie przy konsulacie namalowano napis „Nasza ziemia”. Zdaje się, że napis jest niedokończony, bo nie wiadomo do końca, o co tu chodzi. Sprawcy zostali prawdopodobnie spłoszeni i uciekli. Na nagraniach z kamery widać dwie osoby –...

czytaj więcej

Zbliża się 80. rocznica stalinowskiego ludobójstwa na Polakach

W tym roku przypada 80. rocznica wydania wyroku śmierci na Polaków mieszkających w ZSRR. 11 sierpnia 1937 r. szef NKWD, Rosjanin Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz nr 00485 o rozpoczęciu „operacji polskiej”, której celem było wyniszczenie osób narodowości polskiej będących obywatelami Związku Sowieckiego. Rozkaz, przed jego wydaniem, zaakceptowało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) z Józefem Stalinem na czele. „Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy” – powiedziała Helena Trybel, matka byłego premiera Ukrainy Jurija Jechanurowa. W stalinowskiej Rosji Polacy mieli zostać wyniszczeni tylko dlatego, że są Polakami. Jak...

czytaj więcej

Oświadczenie MSZ w związku z dewastacją pomnika w Hucie Pieniackiej

9 stycznia 2017r. zdewastowany został pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych w 1944 r. we wsi Huta Pieniacka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP domaga się natychmiastowego zbadania sprawy, ustalenia sprawców i ich ukarania. Nota w tej sprawie została złożona przez polską ambasadę w Kijowie 10 stycznia br. Podkreślono w niej, że tego rodzaju ataki i incydenty muszą być wyjaśniane i karane, gdyż stanowią one zagrożenie dla stosunków polsko-ukraińskich. Konsulat RP we Lwowie pozostaje w kontakcie z władzami Obwodu Lwowskiego, które poinformowały o natychmiastowym powołaniu specjalnej grupy operacyjnej mającej na celu jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. W skład grupy weszli policjanci i przedstawiciele obwodu...

czytaj więcej

I etap Olimpiady Historii Polski w Żytomierzu

4 grudnia w Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Historii Polski dla młodzieży szkolnej na Ukrainie, zorganizowany przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz żytomierskim Zjednoczeniem Szlachty Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach. Przez półtorej godziny 20 uczniów klas IX, X i XI z Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego i Emilczyna sprawdzało swoją znajomość dziejów Polski. Po trudnych i stresujących chwilach uczestnicy olimpiady obejrzeli występ słowno-muzyczny, przeplatany wierszami i pieśniami patriotycznymi w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalnego Domu Polskiego „Kwiaty”pod kierownictwem Łarysy Bojko. Na koniec na...

czytaj więcej

CZASOPISMOGlos Polonii nr 19-20
Glos Polonii nr 18
Glos Polonii nr 17

Archiwum „Glosu Polonii”

WIDEO

jagiellonia.org

Glos Polonii nr 17