W dniach 31 marca-1 kwietnia 2017 roku odbył się II etap Olimpiady Historii Polski organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz .

Lista laureatów została ogłoszona na portalu Kresy24.pl przed kilkoma dniami. Dzisiaj chcemy się z Państwem podzielić materiałem zdjęciowym.

Fotografie z przesłuchań przed komisją lwowską obradującą w Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny:

Od lewej: Rafał Dzięciołowski, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja; dr hab. Barbara Krzysztopa-Czupryńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; Wiera Szerszniowa, z-ca dyrektora Szkoły nr 10 we Lwowie

 

W tym samym gmachu, ale w innej sali egzaminowała równolegle II komisja:

Od lewej: Ryszard Vincenc, dyrektor Szkoły nr 10 we Lwowie; prof. dr hab. Henryk Stroński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); dr hab. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), z-ca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego; Dominik Szczęsny-Kostanecki, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja

 

Po zakończeniu obrad członkowie komisji lwowskich zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem szkoły:

 

Drugim ważnym ośrodkiem egzaminacyjnym był w Żytomierzu:

Na moment przed rozpoczęciem pracy komisji chmielnicko-żytomierskiej…

 

Zdający musieli przestawić esej albo prezentację, a potem odpowiedzieć na 2 pytania z wybranej przez siebie epoki oraz na jedno losowe z puli pozostałych epok:

Od lewej: dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski); dr hab. Piotr Bednarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); dr hab. Marek Witold Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Robert , prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

 

Komisja chmielnicko-żytomierska zakwalifikowała do finału 6 osób.

Prezes Robert Czyżewski oraz prof. Marek Witold Sioma życzą powodzenia Albinie Dmytrewycz

 

Trzeci etap Olimpiady Historii Polski odbędzie się w czerwcu 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszego portalu, gdzie będą pojawiać się nowe informacje dotyczące wydarzenia. Wszystkim czternaściorgu finalistom już teraz życzymy powodzenia.

Jagiellonia.org / kresy24.pl