2 lipca rozpoczęły się egzaminy III etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”.
Pierwszego dnia uczniowie z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Austrii, Belgii, Francji i Grecji odpowiadali przed komisjami egzaminacyjnymi, w których zasiedli profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab. Marek Sioma, prof. dr hab. Małgorzata Nossowska i prof. dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna: prof. dr hab. Andrzej Korytko i prof. dr. hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Tomasz Ciesielski oraz Dyrektor Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w Kijowie Robert Czyżewski

Do III etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 30 osób. W związku z epidemią koronawirusa, egzaminy odbywają się on-line. Egzamin obejmuje ustną odpowiedź na dwa zagadnienia dotyczące wiadomości i umiejętności z deklarowanej przez uczestnika epoki oraz analizę wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski.

https://wid.org.pl/iii-etap-olimpiady-historii-polski-dla-…/

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt jest finansowany ze środków Kancelaria Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.