Już 8 listopada br. rozpoczęło się w Szkole Wiedzy o Polsce świętowanie 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniów i ich bliskich zaproszono do udziału w grze miejskiej „Polskie adresy Żytomierza”.

W niedzielne popołudnie wyruszyły na trasę zespoły graczy: „Orzeł biały”, „Biało-czerwoni”, „Feniks”… Uczestnicy gry, zaopatrzeni w telefony, mieli za zadanie dotrzeć pod wskazany adres, odnaleźć kod i zalogować się internetowo, zapoznać z zadaniem i wykonać polecenia, następnie przesłać do bazy odpowiedzi; potem zaś żwawym krokiem – czas dotarcia był limitowany – udać się pod kolejny adres.

Na 10. kilometrowej trasie znalazło się 15 obiektów. Nieprzypadkowo świętowanie Dnia Niepodległości rozpoczęło się od nawiedzenia Polskiego Cmentarza. To przecież pierwszy adres wśród polskich adresów Żytomierza. Na niewielkim obszarze, bo na około dziesięciu hektarach, znalazło miejsce wiecznego spoczynku ponad dwa tysiące Polaków. Monografia cmentarza wymienia 2222 polskie nagrobki kamienne i metalowe. W cmentarnym adresie każdy grób ma dokładne umiejscowienie – swój numer pozwalający odnaleźć mogiłę w cmentarnej przestrzeni.

Potem odwiedzono katedrę św. Zofii i zatrzymano się przy pomniku św. Jana Pawła II. Uczestnicy gry byli w kościele św. Jana z Dukli i uwagę zwrócili na dwie tablice przy wejściu głównym, poświęcone św. Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu i siostrze Elżbiecie Róży Czackiej. Na trasie znalazły się adresy związane z pobytem w Żytomierzu Józefa Ignacego Kraszewskiego i Apollo Korzeniowskiego oraz Józefa Piłsudskiego. Pamiętno też o Jurydyce pojezuickiej i o pierwszym Gimnazjum Męskim, a wśród adresów znalazły się nie tylko te związane z dawną historią, jak np. Zamkowa Góra czy Magistrat, ale też z historią najnowszą – tablica poświęcona śp. Lechowi Kaczyńskiemu.

W najbliższym czasie przekażemy szerszą relację z tego wydarzenia.

Działanie jest realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Redakcja