Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą zostały ogłoszone wyniki egzaminów III etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”:

Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz szkołom i placówkom wspierającym ich naukę języka polskiego i historii, składamy serdeczne gratulacje!

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy również partnerom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, są nimi: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Opolski, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Anna Śmigielska
Sekretarz Olimpiady

Źródło: Fundacja WiD