Żytomierska Szkoła Wiedzy o Polsce drugi rok z kolei uczestniczy w projekcie „Szkoła dobrej jakości” realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja. Te działanie jest dla nas niezmiernie ważne i skuteczne, ponieważ wskutek wojny na Ukrainie nasi uczniowie rozsiane po całym świecie. Otrzymaliśmy dostęp do platformy Moodle, gdzie możemy prowadzić naukę dla naszych uczniów na bardzo wysokim poziomie w sposób atrakcyjny i ciekawy. Małgorzata Wróblewska i Barbara Dubiecka-Kruk przekazali ogrom wiedzy technicznej i merytorycznej dla skutecznego zarządzania platformą.

Projekt „Szkoła dobrej jakości” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Żytomierska Szkoła Wiedzy o Polsce