W dniu 24 lutego w obwodzie Żytomierskim, a mianowicie w miastach: Nowogród Wołyński, Korosteń, Emilczyn i oczywiście w samym Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej zorganizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy.

Współorganizatorem w Nowogrodzie Wołyńskim już po raz trzeci jest Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego oraz działająca przy nim szkółka sobotnio – niedzielna im. J. Jakubowskiej. W eliminacjach wzięło udział ponad 60 osób.

Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym; kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej; promocja Uniwersytetu Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

FOTOGALERIA