Szkoła Wiedzy o Polsce została zakwalifikowana do listy 20 placówek oświatowych z całego świata uczestniczących w projekcie Szkoła Dobrej Jakości, który jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.W ramach tego projektu szkoła otrzymała indywidualną platformę edukacyjną z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

Dla zespołu szkoły, dyrektora i nauczycieli, zostali przeprowadzone kwalifikowane warsztaty w zakresie: tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami na platformie edukacyjnej, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych. Przez cały czas jest możliwość otrzymania doradztwa.

Projekt Szkoła Dobrej Jakości daje możliwość przenieść szkołę na wyższy poziom świadczenia usług edukacyjnych!

Redakcja