W ramach tematu “Rzeczpospolita Trojga Narodów” z projektu długoterminowego o nazwie „Historia jednoczy narody”, który realizuje Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, ukazał się drukiem Zbiór prac naukowych Regionalnej międzyuczelnianej konferencji naukowo-praktycznej “Unia hadziacka w kontekście stosunków polsko-ukraińskich”. Książka ukazała się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Artykuły zamieszczone w zbiorze obejmują szeroki zakres problemów historii polsko-ukraińskiej (XV – XX w.), w szczególności stosunków Rzeczypospolitej z Kozackim Wojskiem Zaporoskim w wieku XVII. W zbiorze opublikowano również tekst Traktatu Hadziackiego z 1658 r. w językach polskim i ukraińskim. Jest to cenna pomoc dla naukowców, nauczycieli szkół podstawowych, studentów, a także wszystkich, którzy interesują się historią polsko-ukraińską.

Do druku dopuściła Rada Naukowa Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I.Franki, Protokół Nr. 5 z dnia 25 stycznia 2013 roku.

Publikację zbioru prac naukowych uzupełniło szereg imprez. Tematem jednego z tych projektów było: „Historia jednoczy narody”, który był poświęcony Unii Hadziackiej. W jego ramach została otwarta wystawa „Równi z Równymi”. Innym wydarzeniem była premiera pierwszego numeru magazynu „Głos Polonii” (Popular Science Magazine). Nie można, również zapomnieć o Regionalnej Międzynauczycielskiej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która również miała miejsce podczas zdarzenia.

Kolejnym tematem projektu „Historia jednoczy narody” będzie 150. rocznica Powstania Styczniowego na Rusi (Ukrainie).