10 lat temu, w regionie w którym mieszka mieszka największe skupisko Polaków na Ukrainie, powstała polska placówka dyplomatyczna – Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. Z tej okazji 20 lutego odbyła się konferencja prasowa Konsula Generalnego Damiana Ciarcińskiego dla dziennikarzy, którzy przyjechali ze wszystkich obwodów okręgu konsularnego, mianowicie z Winnicy, Żytomierza, Chmielnickiego i Czerniowców.

Podczas swojego przemówienia Konsul Generalny zaprezentował zgromadzonym dziennikarzom główne zadania i nurty działalności placówki, dokonania i zrealizowane projekty w ciągu ostatnich 10 lat. W prezentacji multimedialnej opowiedział historię założenia placówki oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące wydanych wiz w latach 2010-2019 oraz Kart Polaka.

Ze statystyki wynika, że w ciągu 10 lat pracy KG RP w Winnicy wydano około 900 tys. wiz i blisko 20 tys. Kart Polaka.

W swoim wystąpieniu Damian Ciarciński wspomniał, że konsulat zawsze pełnił ważną rolę w stanowieniu i rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich, łączył środowiska kultury, sztuki, nauki i gospodarki, a także był miejscem, w którym wspierano działania i inicjatywy na rzecz ochrony miejsc pamięci historycznej. Praca Konsulatu Generalnego RP w Winnicy była również skoncentrowana na przeprowadzeniu różnorodnych projektów, organizowaniu akcji pomocowych dla osób polskiego pochodzenia, wsparciu organizacji polonijnych oraz placówek edukacyjnych poprzez wyposażenie w podręczniki i materiały dydaktyczne. Regularnie organizowane były również warsztaty i konferencje dla nauczycieli języka polskiego oraz promocji języka i kultury polskiej w WOK.

Polski dyplomata mówił też o coraz większej popularności nauki języka polskiego i poinformował dzeinnikarzy o tym, że w Winnickim Okręgu Konsularnym działa około 170 placówek nauki języka polskiego oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej, możliwość uczyć się języka polskiego jest dostępna w 93 ukraińskich szkółach państwowych i w 73 szkółkach działających przy polskich organizacjach społecznych. Łącznię języka polskiego uczy się ponad 18 tys. uczniów i ponad 1000 studentów z 10 uniwersytetów. W regionie działają też 103 polskich stowarzyszeń narodowych i 39 grup artystycznych (chórów, zespołów muzycznych i studiów teatralnych).

Utworzenie Konsulatu w tej części Ukrainy miało bardzo głęboki sens, między innymi ze względu na to, że na tych terenach, w obwodzie winnickim, żytomierskim, chmielnickim, czerniowieckim mieszka duża grupa Polaków – największa na Ukrainie. I dobrym przykładem jest tutaj Żytomierz – obwód żytomierski. Wiele towarzystw polskich, wiele szkół uczących języka polskiego, wiele organizacji, które w różny sposób przyciągają do siebie i młodsze i starsze pokolenia, gdzie dają możliwość po pierwsze uczyć się języka polskiego, a po drugie też poznawania polskiej historii. I co ciekawe, też często pewnej weryfikacji wiedzy o Polsce. Organizowane są dyktanda znajomości języka polskiego, organizowane są konkursy historyczne z Historii Polski. I tutaj, te towarzystwa, który zajmują się promocją historii i też te czasopisma historyczne wydawane w Żytomierzu, dają możliwość dzieciom i młodzierzy zapoznania się z polską historią. Jedna z tych szkół to Szkoła Wiedzy o Polsce, gdzie miałem zaszszyt dwa lata temu wręczać pierwsze legitymacje uczniom tej skoły – polskie legitymację szkolne. I cieszę się, że te działania są w Żytomierzu i w obwodzie żytomierskim prowadzone.

Damian Ciarciński

Konsul Generalny RP w Winnicy

Oprócz tego, polska placówka dyplomatyczna aktywnie uczestniczy w popularyzacji polskiej kultury, sztuki i historii poprzez organizację masowych wydarzeń kulturalnych: festiwali, koncertów, wystaw i prezentacji. Na zaproszenie konsulatu Winnicki Okręg Konsularny odwiedziły znane polskie zespoły, wsród nich: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Golec` u Orkiestra, Zakopower, Vox, Big 4 Bend, Vołosi oraz inne.

W 2020 r. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy planuje zorganizować I Ogólnoukraiński Konkurs instrumentalny im Ignacego Jana Paderewskiego w Winnicy oraz wspólne polsko-ukraińskie obchody 100. rocznicy Paktu Piłsudski-Petlura.

Do zadań winnickiej placówki dyplomatycznej i konsularnej należy między innymi: wydawanie wiz, współpraca z polską mniejszością narodową, promocja języka polskiego, kultury i historii Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona konsularna obywateli polskich na Ukrainie oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między organami samorządowymi, instytucjami edukacyjnymi i podmiotami gospodarczymi.

Przypomnijmy, na Ukrainie działa Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i 5 Konsulatów Generalnych, mianowicie: Konsulat Generalny RP we Lwowie, Konsulat Generalny RP w Łucku, Konsulat Generalny RP w Winnicy, Konsulat Generalny RP w Odessie, Konsulat Generalny RP w Charkowie. Praca Konsulatów Generalnych w Sewastopolu i Doniecku została zawieszona z powodów aneksji Krymu przez Rosję i rozpętanie wojny na wschodzie Ukrainy.

10-lecie założenia Konsulatu Generalnego RP w Winnicy20 lutego br, z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia Konsulatu…

Опубліковано Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.