Tysiące żytomierzan zwiedziło ekspozycję poświęconą pamięci Papieża

– Przybywam do Was, drodzy mieszkańcy Ukrainy, jako przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Przybywam, kierując się miłością, żeby wszystkim dzieciom tej Ziemi, ukraińcom wszystkich kultur i religii, wyrazić szczery szacunek i przyjazn, – z tymi słowami do narodu ukraińskiego, w czerwcu 2001 roku, zwrócił się Papież Jan Paweł II. Po 12 latach mieszkańcy Ukrainy ponownie odzyskali wspaniałą okazję przypomnieć umiłowanego Papieża i Wielkiego Polaka Karola Józefa Wojtyły.

To niezwykłe w życiu duchowym wydarzenie, odbywało się w ramach II Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijańskiego Noce Kościołów – 2013. Mobilne Muzeum Jana Pawła II, mające na celu promowanie myśli i nauczania Ojca Świętego, od 7 do 16 czerwca odwiedziło 6 miast Ukrainy – Lwów, Chmielnicki, Winnice, Berdyczów, Żytomierz i Kijów. 14 czerwca Muzeum Ojca Świętego przybyło na główny plac w Żytomierzu.

„Jest to jedyne na świecie Mobilne Muzeum, – mówił konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, – które zawiera rzeczy osobiste Papieża Jana Pawła II. Impreza symbolicznie zbiega się z 12. rocznicą wizyty Papieża na Ukrainie. Do udziału w tym wydarzeniu, zaprosiliśmy przedstawicieli władz lokalnych i polskich organizacji pozarządowych. Wspólnie będziemy kontynuować bardzo ważną rzecz – zachowywać i promować wartości chrześcijańskie”.

W ceremonii otwarcia tej niezwykłej ekspozycji uczestniczyli: biskupi Jan Purwiński i Witalij Skomorowski, przewodniczący rady obwodowej Josyp Zapołowski, gubernator obwodu Żytomierskiego Sergij Ryżuk, zastępca mera Żytomierza Natalia Leonczenko, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek oraz dyrektor wrocławskiego Radia „Rodzina” Ks. Cezary Chwilczyńskie.

Prezentacja muzeum wywołała wielkie zainteresowanie mediów i mieszkańców Żytomierza. Choć muzeum było otwarte dla odwiedzających tylko w ciągu jednego dnia, tysiące osób znalazły możliwość zapoznać się z unikalną ekspozycją. Niekończące się kolejki i pełna sala muzeum udowodniło, że św. Jan Paweł II nie został zapomniany i jest bardzo popularny wśród miejscowych Polaków i Ukrainców. Takie wielkie zainteresowanie pokazało, że pamięć o wybitnym Papieżu żyje w sercach wielu żytomierzan. Przez cały dzień w sali muzeum panowała wzruszająca atmosfera. Ludzie z wielką uwagą słuchali opowieść z historii życia ukochanego Papieża Polaka, z ust księdza Jarosława Giżyckiego, kapelana Polaków Żytomierszczyzny.

Zwiedzający mieli możliwość spotkać się z ekspozycją bardzo interesującą. Przecież muzeum posiada wiele artefaktów, w tym osobiste pamiątki po Ojcu Świętym, wraz ze zdjęciami i filmami o Jego życiu. Do elementów ekspozycji należą: brewiarz, którego używał do codziennej modlitwy, pióro, różaniec, którym się modlił, buty, narty, krzyż pektoralny, sutanna, piuska papieska oraz zegar z prywatnej rezydencji w Castel Gandolfo.

Prezentacja Mobilnego Muzeum bł. Jana Pawła II, która odbyła się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, była niezwykłym wydarzeniem w życiu duchowym Żytomierszczyzny. Przecież niezapomniana postać bł. Jana Pawła II łączy Polaków i Ukrainców, jednoczy ludzi różnych narodów, religii i kultur.

Sergij Ryżuk, gubernator obwodu Żytomierskiego:

„Otwarcie Mobilnego Muzeum Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem dla regionu, ponieważ Żytomierszczyzna jest domem dla prawie pięćdziesięciu tysięcy Polaków. Dziś każdy może dotknąć świętej pamięci błogosławionego Jana Pawła II, który pozostaje wzorem głębokiej moralności i duchowości dla wszystkich ludzi. Przyjazd Muzeum do Żytomierza – jest kolejnym krokiem w umacnianiu przyjaznych stosunków między Ukrainą i Polską”.

Josyp Zapołowski, przewodniczący Żytomierskiej rady obwodowej:

„Dla nas, mieszkańców Żytomierszczyzny, jest wielkim zaszczytem, że Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II zatrzymało się w dwóch miastach naszego obwodu. Wczoraj było w Berdyczowie dzisiaj – tutaj w regionalnym centrum. Przecież te miasta mają najściślejsze więzy z Polską, z jej historią, wiarą i kulturą. Przyjazd muzeum jest znaczącym wskaźnikiem uhonorowania naszej Poleskiej ziemi oraz jej mieszkańców i dużej społeczności polskiej w naszym regionie”.

Natalia Leonczenko, zastępca mera Żytomierza:

„W imieniu miejskiego samorządu chcę podziękować Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Krzysztofowi Świderekowi, ponieważ w ostatnich latach kieruje swoje wysiłki na wzmocnienie przyjaźni między naszymi narodami i zwraca szczególną uwagę na miasto Żytomierz. Nie jest to przypadkowe, bo nasze miasto jest domem dla największej polskiej społeczności na Ukrainie. Mam nadzieję, że muzeum świętego człowieka Jana Pawła II kolejny raz przypomni nam o bardzo ważnej postaci w historii ludzkości, przypomni chrześcijańskie przepisy, zgodnie z którymi musimy żyć w tym świecie”.

Krzysztof Świderek, konsul generalny RP w Winnicy:

„Mogą Państwo być z nami w tej historycznej chwili – otwarcia Mobilego Muzeumu bł. Jana Pawła II. Wizyta muzeum,  odbywa się w 12. rocznicę wizyty Jana Pawła II na Ukrainie. Jestem bardzo zadowolony, że ta ekspozycja jest przedstawiona w Żytomierzu. Byliśmy we Lwowie, Chmielnickim, Winnicy, w Berdyczowie i w stolicy obwodu Żytomierskiego – Żytomierzu. Bardzo mi miło, że muzeum odwiedziło tak wiele osób. Takiego dużego zainteresowania jak w Żytomierzu nie widzieliśmy w innych miastach Ukrainy”.