Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk oraz redaktor naczelny magazynu „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk  wzięli udział w konferencji „Wolni z wolnymi. Powstanie Styczniowe w perspektywie polskiej i ukraińskiej”, która została zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz Fundacje „Wolność i Demokracja” i „Polonia Ruthenia”

W spotkaniu, które odbyło się 25 maja 2013 roku na Uniwersytecie im. Iwana Franki w Żytomierzu, uczestniczyli JE Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wicerektor Uniwersytetu im. Iwana Franki Natalia Sejko, przewodniczący rady Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, doktoranci historycy Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawiciele polskich organizacji i mediów polonijnych.

Zwracając się do publiczności Ambasador przypomniał słowa ostatniego lidera powstańców Romualda Traugutta  – „Jeśli przegramy, rzeką krwi przez nas przelanej inni zapłyną do wolności”. Te słowa, według Pana Ambasadora, się spełniły pół wieku później, gdy Polska odzyskała niepodległość. Henryk Litwin również przekonywał publiczność, że Powstanie pod sztandarami Orła, Pogoni i Archanioła miało obudzić świadomość nie tylko Polaków ale również Ukraińców, podobnie jak i niezrealizowana do końca Ugoda Hadziacka 1658 roku.

Bardzo ciekawy był raport polskiego historyka Roberta Czyżewskiego, który od kilku lat zgłębia historię Powstania Styczniowego. Badania te zostały wyświetlone w pięknej wystawie „Wolni z Wolnymi”, wielokrotnie eksponowanej na Podolu i Żytomierszczyźnie.

Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny magazynu „Głos Polonii”, wygłosił referat, w którym opowiedział o carskiej polityce „Dziel i rządź”. Jak również starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraińcy tak słabo poparli Powstanie Styczniowe?

Pod koniec wydarzenia prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk, zaprezentowała zebranym specjalny numer czasopisma „Głos Polonii”, poświęcony walce narodowowyzwoleńczej 1863 roku na Rusi (Ukrainie).