Polacy z Żytomierza uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych — bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, wśród których znalazł się także słynny żytomierzanin płk Franciszek Niepokólczycki — zastępca gen. „Nila”, prezes organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), który po II wojnie światowej mężnie walczył o wolność w ramach polskiego podziemia antykomunistycznego.

Dnia 1 Marca odbyło się uroczyste spotkanie upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w którym udział wzięli członkowie stowarzyszenia Związku Szlachty Polskiej na Źytomierszczyźnie na czele z p. prezes Natalią Kostecką-Iszczuk i uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce.

Po przywitaniu zgromadzonych i słowie wstępnym przez p. prezes Natalię Kostecką-Iszczuk, odczytany został list intencyjny Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda przez p. Roberta Stepaniuk (nauczyciela historii z ORPEG). Następnie p. Robert Stepaniuk opowiedział historię nt. „Żołnierzy Wyklętych”. Zgromadzeni dowiedzieli się dlaczego ustanowiono 1 Marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, kim byli „Żołnierze Wyklenci”, czym było i kim byli uczestnicy powojennego podziemia niepodległościowego, jak długo trwał opór i jaką ofiarę ponieśli „Wyklenci”.

Na zakończenie uroczystego spotkania , wszyscy zgromadzeni wzięli udział w prezentacji filmu dokumentalnego Żołnierze Wyklęci | Polimaty #66 i krótkiej dyskusji, wymianie zdań.

Robert Stepaniuk, nauczyciel historii skierowany przez ORPEG

Przypomnijmy, że żytomierskie Zjednoczenie Szlachty Polskiej już po raz trzeci prowadzi obchody Narodowego Dznia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:

  • 26 lutego 2017 r. w Bibliotece Naukowej im. O. Olżycza odbyła się uroczystość upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
  • 28 lutego 2016 roku ponad 110 Polaków z Żytomierza wzięli udział w IV Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.