Pięć polskich organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny przez cztery dni prezentowało młodzieży z Kresów, jak w praktyce funkcjonują NGO.

Wizyta studyjna to najlepszy sposób, by zaznajomić się ze specyfiką działania organizacji pozarządowej. Poznać w praktyce, jak zarządza się taką organizacją, pozyskuje środki finansowe na działalność, współpracuje z wolontariuszami czy organizuje kampanie promocyjne.

We wrześniu i październiku w ramach III etapu projektu „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie” młodzież z Żytomierza wzięła udział w takich wizytach w NGO Lublina i okolic. Uczestnicy projektu zostali skierowani do pięciu organizacji, które gościły ich przez cztery dni, poświęcając im do ośmiu godzin dziennie. Każda przyjęła trzy lub cztery osoby z Kresów. Czytaj więcej>>>

Fundacja Rozwiń Skrzydła jest ukierunkowana na wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pod hasłem „Każdy może rozwinąć skrzydła”. Promuje tradycyjne wartości, odkrywa w ludziach Żytomierska młodzież w Lublinie talenty, a także inspiruje ich do działania.

Fundacja Między Nami wspiera osoby upośledzone umysłowo ze środowisk wiejskich. Respektuje ich oczekiwania i potrzeby, zapewnia im warunki do pokonywania trudności i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

Lubelskie Stowarzyszenie Homo Faber działa w obszarze obrony praw człowieka. Podstawową dziedziną zainteresowania organizacji są relacje między jednostką społeczną a władzą.

Stowarzyszenie Studnia Pamięci podejmuje i wspiera inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu poszerzanie świadomości historycznej i obywatelskiej. Działa na rzecz zachowania pamięci o miejscach, wydarzeniach i ludziach, dba o zabytki kultury materialnej. Upowszechnia również problematykę praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Działania Fundacji Team Teatrikon adresowane są głównie do młodzieży oraz studentów. Skupiają się na trzech kluczowych obszarach: twórczości, edukacji, animacji. Poprzez nie Fundacja wspiera młodych ludzi w świadomym rozwoju i podejmowaniu wyzwań.

W organizacji pracuje ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Uczestnicy wizyt studyjnych zdobyli nowe i cenne doświadczenia w organizacjach, które ich przyjęły. Mogli zapoznać się z zasadami podejmowania działań w niewielkim stowarzyszeniu, opierającym się na wolontariacie. Z bliska zobaczyć mechanizm funkcjonowania niewielkiej grupy wolontariuszy, podejmujących zadania o dużym znaczeniu społecznym. NGO prowadziły warsztaty w zakresie organizacji inicjatyw, pozyskiwania środków i współdziałania z innymi podmiotami. Oprócz zajęć teoretycznych młodzież z Żytomierszczyzny wzięła także udział w realizowanych przez nie projektach.

Omówiono też możliwości przyszłej współpracy i tworzenia wspólnych projektów.

Projekt „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie” jest realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku na terenie obwodu żytomierskiego oraz Lubelszczyźnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w Żytomierzu oraz Fundacją Sempre a Frente i jest skierowany do przedstawicieli polonijnych organizacji pozarządowych z obwodu żytomierskiego.

Ania Denysiewicz