Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018 / 2019 odbyła się w żytomierskim Muzeum Kosmonautyki. Uczniów i rodziców powitała Pani Dyrektor Natalia Kostecka-Iszczuk, Prezes Związku Szlachty Polskiej. Następnie, po wspólnym odśpiewaniu „Roty”, wręczyła uczniom certyfikaty uczestnictwa w zajęciach szkolnych z języka polskiego i kultury polskiej. Nawiązując do miejsca spotkania, przypomniała łacińską sentencję: Per aspera ad astra (Przez trudy do gwiazd) i podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Pożegnała też Panią Teresę Cwalina, nauczycielkę skierowaną do pracy szkolnej przez ORPEG, a delegacja uczniów wręczyła biało – czerwony bukiet róż. Dziękując za miłe słowa i kwiaty, Pani Teresa Cwalina przedstawiła prezentację poświęconą pracy szkoły w minionym roku. Pokaz fotografii opatrzony był również komentarzem uczniów: „Tu miejsce każdy swe dobrze zna. / Mnóstwo osiągnięć tu każdy ma./ Każdy jest w czymś dobry, każdy coś potrafi”.

Po części oficjalnej uroczystości odbyła się jedyna w swoim rodzaju sesja fotograficzna. Pożegnalne zdjęcia robiono w kosmicznej scenerii, podkreślając w ten sposób, że ten rok był kosmiczną przygodą dla wszystkich.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w muzealnym domu rodzinnym Siergieja Korolowa.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”

Teresa Cwalina