Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński uczestniczył 22 stycznia br. w obchodach 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Miropolu.

🔸 MIROPOL – miejsce potyczki powstańców dowodzonych przez gen. Edmunda Różyckiego z wojskami zaborcy z 16-17 maja 1863 r. Konsul generalny złożył wieniec pod pomnikiem ku czci poległych „za wolność naszą i waszą” powstańców styczniowych. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Zjednoczenia Szlachty Polskiej z Żytomierza oraz proboszcz parafii św. Antoniego ks. Edward Kożuchowski.