16 marca z inicjatywy Domu Polskiego w Żytomierzu odbyło się seminarium „Społeczność polska na Żytomierszczyznie: aktywność publiczna oraz perspektywy działalności” z udziałem prezesów organizacji polskich obwodu Żytomierskiego. Na spotkaniu omówiono aktualne problemy i perspektywy rozwoju polskiego środowiska w regionie.

Z referatami o działalności swych organizacji wystąpiły Natalia Iszczuk – prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej, Mikołaj Warfołomiejew – prezes Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, przy którym działa Teatr Polski im. J.I. Kraszewskiego, Walentyna Jusupowa – Studencki Klub Polski w Żytomierzu, Wiktor Malczenko – prezes Ziomkostwa Polskiego w Radomyślu, Eugeniusz Wałyńczuk – Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku.

W dyskusji uczestniczyły również Katarzyna Rudenko – prezes Stowarzyszenia Polaków im. Henryka Sienkiewicza w Malinie, Mirosława Starowierowa – prezes Związku Nauczycieli

Polonistów Żytomierszczyzny, Alla Pogrebniak – Stowarzyszenie Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce oraz prezes Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego Roman Wąsowicz.

Dom Polski w Żytomierzu

 Zdjęcie Tymona Ostroucha