Pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP w Winnicy 15 kwietnia br. w Żytomierzu odbył się II etap III edycji obwodowej olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej” zorganizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz społeczną organiację „Związek Szlachty Polskiej” w Żytomierzu. Współorganizatorem regionalnym olimpiady jest Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim.

W II etapie olimpiady wzięło udział ponad 30 osób z obwodu żytomierskiego, a m.in. z Żytomierza, Korostenia i Nowogrodu Wołyńskiego.

I miejsce zajęła – Walentyna Chudolejewa (Szkoła Wiedzy o Polsce, m. Żytomierz).

II miejsce zajęła – Anastazja Prochorczuk (m. Korosteń).

III miejsce zajęła – Helena Szewczuk (szkółka sobotnio – niedzielna im. J. Jakubowskiej w Nowogrodzie Wołyńskim).

Laureaci oraz uczęstnicy II etapu olimpiady dostali dyplomy i cenne prezenty od Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz Instytutu Politologii UO.

Wiktoria Szewczenko
Prezes Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego,
Fot. Dmitry Husarkin,

Wideo: Kristina Bej, Oleg Kot

ZOBACZ WIDEO!

FOTOGALERIA