Celem Europy jest przekształcenie Ukrainy w stabilne europejskie państwo – mówił dziś minister Witold Waszczykowski, otwierając Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa. Forum ma stanowić platformę dialogu obywatelskiego i współpracy obu narodów, pełnić będzie ono funkcję konsultacyjno-doradczą.

Forum ma na celu zwiększenie kontaktów między Polską a Ukrainą, wśród zadań jest też stworzenie stabilnej platformy dialogu obywatelskiego, a także umocnienie procesu zbliżenia i pojednania obu narodów.

Podczas inauguracji minister Waszczykowski podkreślił znaczenie, jakie dla budowania więzi między dwoma krajami ma szeroka współpraca na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej, w tym relacje samorządowe, wymiana młodzieży, handel i współpraca małych i średnich przedsiębiorstw. Przypomniał także, że w Polsce zatrudnienie znalazło ok. milion Ukraińców. – Nasz kraj kojarzy się Ukraińcom jednoznacznie jako przykład udanej transformacji ustrojowej – podkreślił. Zaznaczył przy tym, że pewne elementy historii, takie jak rzeź wołyńska, będą budzić emocje i sprzeczne oceny jeszcze przez wiele lat.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że relacje między Polską a Ukrainą są na bardzo wysokim poziomie. – Na Ukrainie przenikają się dwa kompletnie przeciwne paradygmaty społeczno-polityczne: europejski, czy też zachodnioeuropejski, i rosyjski. Celem politycznym Europy jest przekształcenie Ukrainy w stabilne europejskie państwo. Rosja działa na zahamowanie tego procesu – powiedział – W świadomości narodu ukraińskiego dokonała się zmiana, powstało zdolne do samostanowienia się społeczeństwo ukraińskie. Proces ten toczył się niestety przy świście kul – zauważył.

– Kluczowa jest dla naszych stosunków współpraca na rzecz bezpieczeństwa – stwierdził szef MSZ, dodając, że konflikt na Ukrainie jest dla Polski strategicznym wyzwaniem. – Opieranie polityki europejskiej w oczekiwaniu na stabilizującą rolę Rosji w regionie jest myśleniem życzeniowym – dodał.

Forum liczy 20 członków, są wśród nich m.in. dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie Adam Eberhatdt, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski. Przewodniczącym Forum został Jan Malicki – kierownik Studium Europy Wschodniej UW. Podczas inauguracji podkreślił on, że wszyscy członkowie Forum są „miłośnikami Ukrainy”. Jak zaznaczył, przy wyborze jego członków kluczowe znaczenie miał jednak fakt, że pełnią oni oficjalne funkcje i kierują rozmaitymi instytucjami.

Podczas swoich obrad członkowie Forum ustalą listę najpoważniejszych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich, sporządzą listę możliwych działań i przedstawią rekomendacje dla MSZ. – Ważne jest, żeby Polska rozwijała stosunki ze swoimi sąsiadami, a Ukraina jest naszym największym partnerem na Wschodzie – mówił dyrektor Malicki – Nam chodzi o Polskę. To Polsce potrzebna jest Ukraina istniejąca, ważna i sojusznicza – podkreślił.

Wśród gości zaproszonych na inaugurację byli m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Andriej Deszczyca, ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta i Pełnomocnik Prezydenta w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów RP i Ukrainy Krzysztof Szczerski.

Jagiellonia.org / msz.gov.pl