Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Wiktorii Radik – wiceprezes i członka ZG Związku Polaków na Ukrainie, prezes Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, Zasłużonej dla Kutury Polski i Ukrainy.

P. Wiktoria była założycielem i kierownikiem zespołu polsko-ukraińskiego folkloru ,,Ластівки – Jaskółki”, nosicielem „polskości” dla wielu Polaków Kijowa, była członkiem Rady Mniejszości Narodowych Stowarzyszeń Kijowa.

W 1983 roku p. Wiktoria ukończyła Kijowskie Konserwatorium Muzyczne. W ciągu następnych 30 lat do ostatnich dni swojego życia aktywnie angażowała się w działalność kulturalną oraz odrodzenie kultury i tradycji polskich na Ukrainie. Była bardzo wesołym i kreatywnym człowiekiem, umiała porozumieć się ze wszystkimi. Jest nam niewymownie przykro, że p. Wiktoria odeszła od nas tak nagle i szybko.

Przekazujemy wyrazy współczucia dla rodziny p. Wiktorii i osób najbliższych.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Glos.jagiellonia.org / Zarząd Główny ZPU