W ramach nowego projektu Związku Szlachty Polskiej, zatytułowanego „Żytomierskie kolokwium polonistyczno-dydaktyczne”, odbył się pierwszy wyjazd studyjny. Jego uczestnicy zastanawiali się, jak przez różne formy aktywności uczniów przedstawiać ciekawie zagadnienia kulturowe z przeszłości i powiązać je ze współczesnością. Obiektem zainteresowań był pobliski Berdyczów. Po zwiedzeniu Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego rozmawiano o scenariuszu wystawy i jego realizacji oraz o nowoczesnej ofercie muzealnej dla zwiedzających. Zwrócono też uwagę na znaki obecności Conrada w przestrzeni miejskiej (ulica jego imienia, tablica pamiątkowa). Zapoznano się również z kulturową propozycją Miejskiej Biblioteki Dziecięcej. Swoim czytelnikom i gościom przedstawia wielonarodowościowy Berdyczów, zapraszając do Biblioteki Polskiej im. Władysława Reymonta i Muzeum Żydów Miasta Berdyczów.
W programie wyjazdu studyjnego znalazł się również spacer po miasteczku śladami dawnych jego mieszkańców i berdyczowski cmentarz żydowski.
Uczestnicy otrzymali także teczkę z materiałami pomocnymi w przygotowaniu wycieczki dydaktycznej do Berdyczowa.

Teresa Cwalina