W dniach 31 marca-1 kwietnia 2017 roku odbył się II etap Olimpiady Historii Polski organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz .

Lista laureatów została ogłoszona na portalu Kresy24.pl przed kilkoma dniami. Dzisiaj chcemy się z Państwem podzielić materiałem zdjęciowym.

Fotografie z przesłuchań przed komisją lwowską obradującą w Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny:

Od lewej: Rafał Dzięciołowski, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja; dr hab. Barbara Krzysztopa-Czupryńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; Wiera Szerszniowa, z-ca dyrektora Szkoły nr 10 we Lwowie

Od lewej: Rafał Dzięciołowski, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja; dr hab. Barbara Krzysztopa-Czupryńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; Wiera Szerszniowa, z-ca dyrektora Szkoły nr 10 we Lwowie

 

W tym samym gmachu, ale w innej sali egzaminowała równolegle II komisja:

Od lewej: Ryszard Vincenc, dyrektor Szkoły nr 10 we Lwowie; prof. dr hab. Henryk Stroński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); dr hab. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), z-ca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego; Dominik Szczęsny-Kostanecki, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja

Od lewej: Ryszard Vincenc, dyrektor Szkoły nr 10 we Lwowie; prof. dr hab. Henryk Stroński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); dr hab. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), z-ca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego; Dominik Szczęsny-Kostanecki, przedstawiciel Fundacji Wolność i Demokracja

 

Po zakończeniu obrad członkowie komisji lwowskich zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem szkoły:

 

Drugim ważnym ośrodkiem egzaminacyjnym był w Żytomierzu:

Na moment przed rozpoczęciem pracy komisji chmielnicko-żytomierskiej…

Na moment przed rozpoczęciem pracy komisji chmielnicko-żytomierskiej…

 

Zdający musieli przestawić esej albo prezentację, a potem odpowiedzieć na 2 pytania z wybranej przez siebie epoki oraz na jedno losowe z puli pozostałych epok:

Od lewej: dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski); dr hab. Piotr Bednarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); dr hab. Marek Witold Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Robert Czyżewski, prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

Od lewej: dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski); dr hab. Piotr Bednarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); dr hab. Marek Witold Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Robert , prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

 

Komisja chmielnicko-żytomierska zakwalifikowała do finału 6 osób.

Prezes Robert Czyżewski oraz prof. Marek Witold Sioma życzą powodzenia Albinie Dmytrewycz

Prezes Robert Czyżewski oraz prof. Marek Witold Sioma życzą powodzenia Albinie Dmytrewycz

 

Trzeci etap Olimpiady Historii Polski odbędzie się w czerwcu 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszego portalu, gdzie będą pojawiać się nowe informacje dotyczące wydarzenia. Wszystkim czternaściorgu finalistom już teraz życzymy powodzenia.

Jagiellonia.org / kresy24.pl