W dniach 31 maja − 7 czerwca w Nasutowie pod Lublinem żytomierska młodzież polskiego pochodzenia, w tym członkowie Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie – Tatiana Paszkiewicz, Aliona Denysiewicz oraz Wiktoria Mydzyn, wzmacniały swoje umiejętności liderskie i komunikatywne oraz planowały ścieżki rozwoju zawodowego w swoich organizacjach.

Warsztaty w Nasutowie były realizacją I etapu projektu „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie”. Podzielono je na dwie części. Pierwszą część – trening z kompetencji psychospołecznych, prowadziły Anna Topczewska, psycholog, i Eliza Iwan, pedagog zajmująca się grupami rozwoju osobistego, a także warsztatami w zakresie pracy z młodzieżą.

Przez cztery dni żytomierska młodzież polskiego pochodzenia wzmacniała swoje umiejętności liderskie i komunikatywne oraz planowała ścieżki rozwoju zawodowego w swoich organizacjach. Samopoznanie, analiza swoich słabych i mocnych stron oraz inne kompetencje psychospołeczne są niezmiernie ważne, jeśli chce się efektywnie działać w zespole czy organizacji społecznej. Zajęcia obejmowały różne obszary tematyczne – od samoanalizy do ról grupowych.

Drugą część warsztatów poprowadził Piotr Pałka, polski dziennikarz, organizator licznych projektów w zakresie nowych mediów dla licealistów, studentów, urzędników, przedsiębiorców i dziennikarzy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy – Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu itd. Piotr

Pałka dużo czasu poświęcił tak zwanym social media, czyli mediom społecznościowym. Opowiadał, jak budować społeczność internetową, tworzyć fanpage dla organizacji pozarządowej i wiele innych ciekawych rzeczy.

Karolina Błaszczyk z fundacji Św. Mikołaja przedstawiła grupie różne możliwości realizacji imprez masowych, wyjaśniała, co to jest fundraising i jak go prowadzić.

Dla uczestników warsztatów zorganizowano dwie wyprawy do Lublina. W ramach pierwszej żytomierzanie wzięli udział w grze terenowej, podczas której mieli możliwość lepiej poznać miasto i porozmawiać z jego mieszkańcami. W trakcie drugiej wizyty pomagali organizować Noc Kultury w Lublinie: przystanek Sempre a Frente.

Koordynatorem projektu był Igor Lisin, który opiekował się grupą dniem i nocą. Po I etapie wszyscy byli bardzo zadowoleni, młodzież bardzo się zintegrowała. Dziękujemy każdemu, kto na swój sposób przyczynił się do realizacji i tworzenia tak ważnego i wspaniałego projektu.

W warsztatach wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, żytomierskiego Związku Szlachty Polskiej, Klubu Stypendystów „Semper Polonia” w Żytomierzu, Studenckiego Klubu Polskiego, Domu Polskiego, Miejskiej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Polskie Bractwo Szlacheckie”, Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, Obwodowej Społecznej Młodzieżowej Organizacji „Asocjacji Polaków Żytomierszczyzny” i Towarzystwa Polaków im. Jana Pawła II w Dowbyszu.

Olena Denysiewicz