W dniach 1-2 lipca odbył się finał II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja wespół z Polskim Towarzystwem Historycznym. Laureatom i finalistom dyplomy wręczała małżonka prezydenta – Agata Kornhauser-Duda.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie – cóż za przedsięwzięcie! Wzięło w nim udział blisko 300 osób polskiego pochodzenia mieszkających od Lwowa po Charków.

Już po raz drugi finał zmagań ma miejsce w warszawskiej siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego i oraz drugi uroczysta gala odbywa się w pałacu prezydenckim.

Do III, finałowego, etapu zakwalifikowanych zostało 14 osób. Wraz z nimi przyjechali opiekunowie: pani Julia Sierkowa z Chmielnickiego, pani Maria Siwko z Kijowa oraz pan Ryszard Vincenc ze Lwowa.

Etap finałowy składał się z dwóch głównych części: egzaminu pisemnego z całej historii Polski (od Mieszka I do Lecha Kaczyńskiego) oraz z części ustnej.

W części ustnej uczestnicy musieli najpierw potwierdzić umiejętność z radzeniem sobie z nieznanym wcześniej tekstem źródłowym (np. Artykułami Henrykowskimi albo odezwą Piłsudskiego z 22 VIII 1914 roku).

Po analizie źródła młodzież losowała dwa pytania z 1000-letniej historii Polski, a na koniec omawiała jedną z dwóch zadeklarowanych lektur naukowych.

Niniejszym, po zapoznaniu się z przepisami RODO, publikujemy listę uczestników finału w rozbiciu na zwycięzców (miejsca I-III), laureatów (osoby, które otrzymały powyżej 100 punktów na 125 możliwych) i finalistów:

1) Daniel Hymon (118 pkt) – zwycięzca Olimpiady
2) Bogusław Chodakowski (115,5 pkt) – II miejsce
3) Danuta Stefanko (108 pkt – III miejsce

4) Yelyzaveta Mariot (107 pkt)- laureat Olimpiady
5) Weronika Diaczenko (105 pkt) – laureat Olimpiady
5) Andrzej Rożkow (105 pkt) – laureat Olimpiady (ex aequo)
7) Anna Czorna (100,5 pkt) – laureat Olimpiady

8) Artur Janiuk (92,5 pkt) – finalista Olimpiady
9) Michal Staniszewski (92 pkt) – finalista Olimpiady
10) Andrzej Pogorzelec (89,5 pkt) – finalista Olimpiady
11) Andrzej Krasnowski (84 pkt) – finalista Olimpiady
12) Julia Jehorowa (76 pkt) – finalista Olimpiady
13) Witalina Kolisnyk (72,5 pkt) – finalista Olimpiady
14) Roman Zawalski (68 pkt) – finalista Olimpiady

Źródło: Kresy24.pl, Fundacja WiD