1 października br. w Żytomierzu przed siedzibą Szkoły Wiedzy o Polsce można było zobaczyć, jak znajomość języków pozwala odnaleźć się w świecie i w jaki sposób można ciekawie uczyć się języka obcego. Podczas pikniku zorganizowanego z okazji Europejskiego Dnia Języków, było kolorowo i gwarnie. Mówiono po ukraińsku, po polsku i po angielsku; pisano alfabetem łacińskim, cyrylicą i pismem Braille’a – po ukraińsku i po polsku. Były konkursy językowe; indywidualnie i w zespołach rozwiązywano zagadki i krzyżówki, układano słowa z rozsypanych liter, a pisząc „po niewidomemu”, używano kasztanów jako brajlowskich punktów. Zabawy z pismem punktowym miały też za zadanie przybliżyć postać twórczyni polskiego brajla – Róży Czackiej, późniejszej matki Elżbiety Czackiej, która związana też jest z Żytomierzem (przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Jana z Dukli). W językowych zabawach uczestniczyli nie tylko młodsi i starsi uczniowie, ale także ci, którzy przypadkowo znaleźli się na placu – właśnie przechodzili i to, co działo się, na tyle ich zainteresowało, że zatrzymywali się, towarzyszyli bawiącym się językiem. Na dłużej przystawali też rodzice, odbierający swoje dzieci po lekcjach. Z okazji Europejskiego Dnia Języka wydano jednodniówkę „Mamy COŚ do powiedzenia”, m. in. przedstawiającą korzyści, które niesie wielojęzyczność i zachęcającą do nauki języka polskiego jako drugiego języka. Uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce napisali o swojej motywacji do nauki: ciekawi nas świat i chcemy dowiedzieć się też więcej o Polsce i Polakach, chcemy mieć kontakt z polskimi kolegami, kiedyś tam studiować.

Piknik „Język otwiera świat” stanowił finał działań realizowanego projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwom #FundacjaWolnośćiDemokracja