W piątek 28 września w Antoninach, w obwodzie Chmielnickim, odbуło się wyjątkowe wydarzenie – uroczyste otwarcie „Muzeum Potockich”. Rozdzielić radość z powodu takiego wyjątkowego święta przyjechało około stu gości. Idea stworzenia muzeum należy do szefa lokalnych władz gminnych – pani Natalii Kondratiuk, która uważa, że traktowanie historii Antonin oddzielnie od działalności Potockich jest niemożliwym. Zagospodarowywać muzeum pomogli potomkowie Potockich, żyjący obecnie poza granicami Ukrainy. Na uroczystość otwarcia muzeum z Francji przybył praprawnuk ostatniego Potockiego, który mieszkał w  Antoninach – Jan Roman Potocki.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością honorowi goście. Wśród nich – Konsul Generalny KG RP w Winnicy Damian Ciarciński, Przewodnicząca Rady w Antoninach Natalia Kondratiuk, oraz Jan Roman HR. Potocki, Rusłan Garnyk prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia miasta

Krasiłowa z małżonką a także  przedstawiciele organizacji polonijnych, mnisis Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, lokalna telewizja i prasa, studenci, nauczyciele i uczniowie ogólnokształcących szkół średnich. Autorami ekspozycji są pani  Teresa Bagińska-Żurawska i pan Wrzesław Żurawski. Fotografie archiwalne dla muzeum udostępnili ze swoich zbiorów Marek hr. Potocki, Tomasz Kuba Kozłowski, Jan Kielar, Muzeum-Zamek w Łańcucie, a także Fundacja Zofii Kossak.  Hr Jan Roman Potocki zaznacza – „To są rzeczy, które zachował mój ojciec. Bardzo dobrze, że tutaj jest drzewo genealogiczne naszej rodziny. Chcemy, żeby Antoniny rozwijały się, a my będziemy im w tym pomagali”.

W czasach Potockich, w pałacu antonińskim funkcjonowała jedna z najlepszych bibliotek w Europie, w Antoninach działały czteroletnia bezpłatna szkoła dla dzieci oraz szpital. Pozostało tu sporo starych domów, zbudowanych w stylu barokowym z elementami gotyku, chociaż część z nich potrzebuje pilnej konserwacji i remontu.

Po części oficjalnej goście Antonin mogły cieszyć się koncertem przygotowanym przez kreatywne grupy uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej Antonina Children’s.

Przewodnicząca Rady pani Natalia Kondratiuk wraz z hr Janem Romanem Potockim i Konsulem Generalnym KR RP w Winnicy, Damianem Ciarcińskim, przecięli wstęgę, a muzeum powitało swoich pierwszych gości.

Warto zauważyć, że swoje najlepsze czasy, czasy rozkwitu i rozwoju, Antoniny przeżywały  na początku XX wieku, właśnie pod czas pobytu tutaj ostatniego właściciela – Józefa Mikołaja Potockiego. To on przekształcił zwykłą wioskę we wspaniałą posiadłość.  Zbudował pałac w stylu neobarokowym przebudowany według projektu architekta François Arveuf z wielką kolekcją obrazów m.in. Matejki, Fałata oraz porcelany i książek. W 1919 r. pałac został spalony przez żołnierzy bolszewickich. Najtragiczniejsze dni posiadłości opisała Zofia Kossak-Szczucka w swojej powieści „Pożoga”. Nie zważając na tragiczne dzieje historyczne do naszych czasów przetrwały: brama wjazdowa z herbami Pilawą Potockich i Pogonią Sanguszków, park krajobrazowy z XIX wieku, budynek kordegardy, a także stajnie.