W dniu 15 kwietnia z inicjatywy Domu Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żytomierzu, którego dyrektorem jest p. dr Irena Perszko, odbyła się msza święta na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. Oprócz delegacji z Żytomierza tradycyjnie we mszy wzięła udział młodzież ze Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, wraz z nauczycielami z ORPEG: p. Anetta Laskowska, p. Robert Stepaniuk, p. Andrzej Piotrowicz, p. Marek Wróblewski. Msza święta była związana z obchodami 78 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – dzień uczczenia pamięci obchodzony co roku 13 kwietnia, uchwalony 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni na Ukrainie, utworzony w latach 2011–2012 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie. Na cmentarzu znajdują się m.in.: ołtarz z nazwiskami ofiar, Dzwon Pamięci oraz symbole religijne podkreślające wielowyznaniowy charakter II Rzeczypospolitej: krzyże – łaciński i prawosławny, gwiazda Dawida i półksiężyc.

Robert Stepaniuk
Nauczyciel skierowany przez ORPEG