19 listopada br. w obwodowej filharmonii im. S. Richtera w Żytomierzu Teatr Polski im. J.I. Kraszewskiego wystawił II część „Dziadów” A. Mickiewicza.

Teatr polski w Żytomierzu jest jednym z najstarszych teatrów na Ukrainie. Został odrodzony w 2008 roku z inicjatywy m.in. i Mikołaja Warfołomiejewa, obecnego kierownika artystycznego teatru. Inicjatorzy nawiązali do tradycji teatralnych z roku 1856, kiedy to dyrektorem miejscowego teatru był J.I. Kraszewski. Obecnie teatr zrzesza studentów, zawodowych aktorów i pracowników Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. I. Koczergi.

W ten wieczór sala filharmonii była wypełniona po brzegi. Wśród widzów nie zabrakło i gości honorowych. Tak na wystawę przybył delegat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pan Piotr Zmyślony. Nie zabrakło też przedstawicieli organizacji polskich, nauczycieli i duchowieństwa.

Gra aktorów była rewelacyjna. Uczniowie szkółki sobotnio-niedzielnej im. J. Jakubowskiej, którzy przyjechali z Nowogrodu Wołyńskiego na zaproszenie kierownika artystycznego teatru Mikołaja Warfołomiejewa, byli zachwyceni wystawą i nagrodzili artystów długimi i gorącymi oklaskami.

Pragniemy podziękować Kierownikowi artystycznemu Teatru polskiego im. J.I. Kraszewskiego Panu Mikołajowi Warfołomiejewu za zaproszenie, a wszystkim aktorom za niezmiernie miłe przeżycia.

Również dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za dofinansowanie śródrocznej działalności naszej szkółki w ramach projektu „Biało-czerwone ABC” dzięki któremu młodzież szkolna miała możliwość wziąć udział w tak ważnym dla nas Polaków i zarazem pięknym wydarzeniu.

Wiktoria Szewczenko,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. J. Lublińskiego

FOTOGALERIA