W tym roku Żytomierz po raz piąty dolączył się do akcji Narodowego Czytania pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej.Tym razem uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej wspólnie z cłonkami Ośrodku Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu na tarasie widokowym w parku barona Szoduara, czytali słynną „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Tradycyjnie w czytaniu chętnie uczestniczy nie tylko młodzież ale również i dzieci. Uczeń Szkoły Wiedzy o Polsce Andrzej Bileusz wygłosił biografię Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Czytanie Narodowe odbyło się w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Redakcja