„Za wolność naszą i waszą.”
Joachim Lelewel

11 listopada 2017 r. w sali teatralnej w bibliotece im. Olżycza w Żytomierzu, miała miejsce uroczystość upamiętniająca 99 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Jak niezwykle ważne obchody te są dla każdego Polaka, pokazała młodzież Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Uroczystość, którą poprowadzili uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce Walentyna Chudolejewa i Alex Lobunets, rozpoczęła się od przywitania szanownych gości: Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej p. Natalia Kostecka-Iszczuk , Dyrektor Szkoły Gimnazjum nr.6 w Korosteniu p. Olenę Wołkiwską ,p.prezes Stowarzyszenia Polaków w Nowogradzie-Wołyńskim Wiktoria Szewczenko. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele społeczności szkolnej, nauczyciele, uczniowie i rodzice, dziadkowie i babcie, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Po odśpiewaniu hymnu Polski i Ukrainy, nastąpił najważniejszy moment uroczystości ,część artystyczna, w której oprócz poezji nie zabrakło pieśni patriotycznych tj., „My, Pierwsza Brygada”, „Maszerują Strzelcy”, „Płynie Wisła Płynie”,”Rota”, ”Warszawianka”, „Rozkwitają pąki białych róż” , „Ułani, Ułani”. Młodzież zachwyciła wszystkich zgromadzonych na uroczystości swoją postawą patriotyzmu recytując wiersze : Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Józefa Mączki, Cypriana Kamil Norwida, Edwarda Słomińskiego czy Jana Lechonia.

Nad całością przedstawienia czuwał p. Robert Stepaniuk nauczyciel historii skierowany przez ORPEG do Żytomierza.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.