W sobotę 11 listopada 2017r., w mieście Żytomierzu odbył się I etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Przez półtorej godziny 21 uczniów klas 10,11i 12 sprawdzała swą znajomość dziejów Polski. Do Żytomierza przyjechały grupy osób z Nowogradu Wołyńskiego i Emilczyna, Berdyczowa i Korostenia by uczestniczyć w tym ważnym przedsięwzięciu. Po trudnych i stresujących chwilach uczestnicy olimpiady spotkali się przy wykwintnym posiłku, a następnie wzięli udział w obchodach 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski, przygotowanej przez młodzież Szkoły Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Wyniki starań 21 uczestników olimpiady zostaną opublikowane do 15 grudnia, gdzie odbył się I etap Olimpiady, co, prócz Żytomierza, dotyczy Czerniowiec, Chmielnickiego, Lwowa, Łucka, Kijowa, Charkowa, Winnicy, Równego oraz Iwano-Frankiwska.

Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym są organizatorami ogólnokrajowej Olimpiady Historii Polski dla młodzieży szkolnej. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach.
Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce, a także stypendia.

Etapy: okręgowy i finałowy odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. O miejscu i terminie ich organizacji Komitet Główny Olimpiady będzie informować na bieżąco – z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia!

Robert Stepaniuk, nauczyciel historii skierowany przez ORPEG do Żytomierza