Przy organizacji „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” powołano Radę Naukową. Taka potrzeba wynikła ze względu na to, że w ciągu kilku lat organizacja realizuje własny długotrwały projekt „Historia jednoczy narody”, popularyzujący pozytywne strony z historii stosunków polsko-ukraińskich.

Rada obejmuje członków ZSP, ktorzy są naukowcami w strefie nauk humanistycznych. Wśród nich:  dr.  hab. Wiktoria Wiengierska, dr hab. Iwan Jarmosyzk, dr. Natalia Miesiac, dr. Sergiusz Stelnykowycz, dr. Wiktoria Zagurska-Antoniuk, dr. Oksana Litwinczuk,  dr. Andrzej Ratciliewicz oraz inne. Szefem Rady mianowana dr hab. Wiktoria Wengierska. Rada jest instytucją otwartą dla nowych członków.

Instytucja będzie doradczym organem w strukturze „Zjednoczenia Szlachty Polskiej”. Wszystkie naukowe projekty organizacji będą przygotowane na najwyższym naukowym oraz ekspertowym poziomie.

Wkrótce przy organizacji powstaną Klub Debatów oraz Klub dziennikarzy. Wszystkie powołane instytucję będą zajmowały się popularyzacją procesów polsko-ukraińskiego pojednania i porozumienia na poziomie historycznym. Promowanie idei pogłębiania partnerstwa strategicznego między Polską a Ukrainą oraz innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej będzie prowadzona przedewszystkim wśród liderzy opinii (naukowców, polityków, mężów stanu, działaczy społecznych, dziennikarzy, artystów, studentów oraz innych).