Dzisiaj kończy się kolejny już pobyt polskiej młodzieży z Mariupola w Krakowie. Na sercach u uczestników smutek i żal, że tak szybko minął czas i znów trzeba powracać do domu do przyfrontowego miasta…

„Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu”, – ta akcja zgromadziła w Krakowie prawie 140 uczestników z Białorusi, Rosji, Ukrainy… Większość z nich po raz pierwszy przyjechała do Polski, do przepięknego i gościnnego Krakowa.

Organizatorem tej szlachetnej inicjatywy zostało „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski”. W czasie swojego pobytu młodzież miała możliwość polepszyć swoją wiedzę w zakresie języka polskiego, odwiedzić znakowe dla każdego Polaka miejsca w Krakowie. Na długo w sercu zostaną wycieczki do Wieliczki oraz do Wadowic – rodzinnego miasta Papieża Jana Pawła II, które dzisiaj jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym.

Zoo, park wodny, inne atrakcje, liczne gry i zabawy organizowane przez uczestników dały możliwość młodzieży na chwilę zapomnieć o sytuacji wojskowej na Ukrainie, trzeba pamiętać, że 10-15 km od Mariupola trwa rosyjska agresja wojskowa na Ukrainę.

W imieniu Polaków Mariupola, w imieniu rodziców, oraz w swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować organizatorom w osobie Przewodniczącego SGiPM Pana Kazimierza Barczyka, kierownika projektów międzynarodowych SGiPM Pani Anny Góral, nauczycielom języka polskiego i opiekunom za świetną organizacje projektu, za serdeczne przyjęcie uczestników, polską gościnność.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Konsula Generalnego w Charkowie Pana Janusza Jabłońskiego za wsparcie wizowe dla wyjeżdżającej grupy.

Ze strony Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu akcja była wspierana przez Panią Nęlę Fylymonenko, oraz świetnego opiekuna grupy, młodą lekarkę Panią Ksenię Naumową.

Andrzej Iwaszko

P.S. Po ewakuacji w listopadzie 2015 roku do Polski osób polskiego pochodzenia z Mariupola organizowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Mariupolu wciąż zostają osoby polskiego pochodzenia, osoby starsze i dzieci i bardzo ważne jest o nich pamiętać i ich wspierać. Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu robi wszystko aby nie zostali oni sam na sam w trudnej sytuacji życiowej…