Wydawca i redaktor kwartalnika „Głos Polonii” uczestniczyli w konferencji „Polskie media na Wschodzie”, która odbyła się 30 maja 2014 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Czasopismo stało jednym z założycieli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Konferencja poświęcona sytuacji polskich mediów na Ukrainie, Litwie i Białorusi, odbyła się  z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W Warszawie spotkali się wydawcy i redaktorzy naczelni z państw byłego Związku Radzieckiego. To była już trzecia konferencja, dotycząca polskich mediów na Wschodzie. Pierwsza odbyła się w maju, druga we wrześniu 2013 roku.

Pod czas konferencji została powołana Federacja Mediów Polskich na Wschodzie, która ma stać się „poważnym i podmiotowo traktowanym partnerem do rozmów dla wszystkich agent państwa polskiego, zajmujących się wspieraniem Polaków na Wschodzie”.

„Polscy dziennikarzy, którzy pracują między innymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie, jednoczą się w obliczu rosyjskiej propagandy. Chodzi im nie tylko o rzetelne informowanie naszych rodaków mieszkających w tych krajach, ale również o stworzenie przeciwwagi dla dominującej na Wschodzie rosyjskiej narracji” – powiedział Michał Dworczyk z Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Oprócz redaktorów i wydawców polskich mediów na Wschodzie, w konferencji uczestniczyli senatorowie Łukasz Abgarowicz, Andrzej Person i Barbara Borys-Damięcka, zastępca dyrektora departamentu współpracy z Polonią i Polakami za granicą MSZ Jacek Junosza-Kisielewski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski, przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, Lilia Luboniewicz i Rafał Dzięciołowski, ekspert w dziedzinie komunikacji i mediów Łukasz Kardas z anteny TV Polonia oraz obserwatorzy i działacze społeczne.

Jacek Junosza-Kisielewski, dyrektor departamentu MSZ odpowiadającego za współpracę z Polakami za granicą, przedstawił pod czas konferencji strategię w zakresie opieki nad mediami polskimi na Wschodzie. W trakcie przemówienia przypomniał, że w 2012 roku MSZ dofinansowało 57 polonijnych tytułów na Wschodzie. W 2013 roku – dodał – liczba ta wzrosła do 83 tytułów.

Konferencja która odbyła się jesienią 2013 roku, przyjęła szereg postulatów, z których znaczna część została zaakceptowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Zwiększone zostały środki przekazywane polskim mediom na Wschodzie oraz wprowadzono dwuletni system realizacji projektów.

Fundacja Wolność i Demokracja

Niezależna, ponadpartyjna, niedochodowa organizacja pozarządowa zajmującą się problematyką praw człowieka i demokracji. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z grantów i dotacji państwowych oraz z prywatnych darowizn przeznaczonych na cele statutowe. Fundacja w swojej działalności stara się upowszechnić polskie doświadczenia walki o niepodległość, demokrację i prawa człowieka.