Dzieci uczące się języka polskiego w Szkole Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej przygotowały dla swych najbliższych laurki i nauczyły się piosenki.

Mimo że styczeń to chłodny zimowy miesiąc, jest w nim miejsce na dzień, w którym w Polsce i coraz częściej na Kresach każdemu robi się na sercu cieplej. To Dzień Babci i Dziadka. Żytomierskie dzieciaki uczące się języka polskiego w Szkole Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w przerwach między lekcjami polskiego przygotowywały się do tego dnia od dawna.

Dla wielu ludzi babcia i dziadek są osobami wyjątkowymi, obdarzającymi wnuczęta szczerą miłością, zawsze służącymi radą i pomocą. Dlatego młodzi „szlachcice i szlachcianki” starannie uczyli się słów piosenki „Niech nam żyją” (do melodii „Szła dzieweczka do laseczka”), by potem zaśpiewać ją babci i dziadkowi w domu rodzinnym.

Pytane przez nauczycielkę: „Co najbardziej lubią w swoich babciach i dziadkach”, dzieci odpowiadały, że dziękują im za opowiadane bajki, zagadki, fenomenalne omlety, wspólne wycieczki. Każdy uczeń był przekonany, że właśnie ich dziadkowie i babcie są najlepsi na świecie.

− Razem z dziećmi uczyliśmy się własnoręcznie wykonywać laurki na styczniowe święto Babci i Dziadka, uczyliśmy się dziękować im w ten sposób za liczne troski i serdeczność. Każdą babcię i każdego dziadka − tych, którzy mieszkają blisko, i tych, którzy mieszkają nieco dalej, chcemy ucieszyć kartkami i życzeniami od wnucząt − opowiedziała nauczycielka Anna Denysiewicz.

Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom życzymy wyłącznie pięknych i miłych chwil w życiu oraz tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.