23 marca 2014 roku we Lwowie, w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powołanego o wspieranie mediów polskich na Ukrainie w latach 2014 – 2015, odbyło się spotkanie redaktorów i wydawców mediów polskich, w którym wzięły udział wszystkie redakcje, działające na terenach byłych kresów południowo-wschodnich.

Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia była Fundacja „Wolność i Demokracja” w osobach przewodniczącego Michała Dworczyka, dyrektora biura Fundacji Lilii Luboniewicz i członka Rady Fundacji Rafała Dzięciołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także konsułowie Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Marian Orlikowski i Jacek Żur.

W trakcie spotkania zaczęto ciekawą dyskusję, dotyczącą przyszłości polskich mediów na Ukrainie, która będzie kontynuowana pod czas następnych podobnych zdarzeń. Mamy nadzieję, że takie spotkania w bliskiej przyszłości przyniosą: owocne rezultate i doprowadzą do odrodzenia tożsamości i pamięci narodowej Polaków, mieszkających na Ukrainie, promowania pozytywnego wizerunku Polski i formowania opinii publicznej w procesie polsko-ukrainskiego pojednania i porozumienia.