12 kwietnia br., w piątkowe popołudnie spotkaliśmy się przy łamaniu chleba. Byli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele. Serdecznie witając zebranych, Pani Prezes Natalia Kostecka – Iszczuk wprowadziła w tematykę spotkania. „Łamanie się chlebem – powiedziała – jest znakiem miłości i braterstwa, a dzielenie się nim pozwala w pełni świętować”. Podziękowała za produkty żywnościowe złożone do kosza wielkanocnego. Zostaną one przekazane ludziom biednym i samotnym, by oni też mogli cieszyć się Wielkanocą.
Następnie wszyscy zostali zaproszeni do łamania chleba – wykonania symbolicznego gestu, który wyraża pragnienie bycia w zgodzie z innymi i sobą samym. Przed nadchodzącymi świętami przypomniano, że miłować bliźniego to znaczy życzyć mu dobrze i starać się, by było mu dobrze; wspierać go, nie krzywdzić i zdobyć się na przebaczenie – tak jak chcemy, by on nam wybaczył zło, które myśmy wyrządzili.
Przywołane zostały słowa św. Brata Alberta Chmielowskiego: „Powinno się być dobrym – jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspierana przez #FundacjęWolnośćiDemokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Teresa Cwalina