W Żytomierzu na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Powstania Styczniowego.

W niedzielnych uroczystościach – zorganizowanych 12 maja 2013 roku przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie ku czci polskich powstańców z lat 1863-1864 – uczęstniczyli: wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Damian Ciarciński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Roman Dzwonkowski, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżycki, ksiądz Jarosław Olszewski, prezes Związku Polaków Żytomierszczyzny Wiktoria Laskowska-Szczur, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Irena Perszko, Zasłużony dla Kultury Polskiej zespół „Poleskie Sokoły” na czele z kierownikiem Janem Boczkowskim a także inni przedstawiciele polskiej społeczności oraz polonijnych mediów.

Uroczystości rozpoczęły się od liturgii w  kaplicy św. Stanisława na Polskim cmentarzu w Żytomierzu. Celebrował kapelan Polaków Żytomierszczyzny ksiądz Jarosław Giżycki. Po Mszy, w symbolicznym dla Polaków miejscu, przy grobie Powstańca Styczniowego Ksawerego Rucińskiego, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej (ZSP) Natalia Kostecka-Iszczuk przeprowadziła uroczyste zebranie z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Rusi (Ukraina).

W wydarzeniach wzięło udział kilkudziesięciu Polaków Żytomierza. Uczestnicy wydarzenia oddali hołd pamięci wszystkim walczącym o wolność Ojczyzny, którzy szli do boju pod sztandarami Orła, Pogoni i Archanioła. Uhonorowano wybitnych mieszkańców Żytomierza — bohaterów walki narodowowyzwoleńczej.

Prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk opowiedziała o historii Powstania 1863 roku na Rusi, podsumowała jego znaczenie dla dzisiejszego społeczeństwa. Apel Zjednoczenia Szlachty Polskiej z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego odczytał rzecznik prasowy organizacji, redaktor naczelny czasopisma „Głos Polonii”, Włodzimierz Iszczuk. Następnie słowa powitalne do Polaków, zebranych na cmentarzu, wygłosili goście honorowi – wicekonsul Damian Ciarciński, profesor Roman Dzwonkowski oraz prezes ZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

Spotkanie odbyło się w uroczystej atmosferze. Uczestnicy uroczystości wraz z chórem „Poleskie Sokoły” zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne. Zabrzmiała powstańcza poezja w wykonaniu młodych członków Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie – Heleny Denysiewicz, Aleksego Łobuńca oraz członka Polskiego Towarzystwa Naukowego  w Żytomierzu Henryka Poletajewa.  Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie kwiatów i wieńców. Również odbyła się uroczystość zapalenia zniczy na mogile powstańca styczniowego. Pod koniec obchodów uczestnicy wspólnie modlili się za dusze wszystkich poległych powstańców 1863-1864 roku.

 Biuro prasowe ŻOMPO ZSP

Roman Dzwonkowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

Drodzy Państwo, drodzy Polacy! To wydarzenie dla mnie jest zupełnie niespodzianką, chciałem odwiedzić cmentarz, wielką nekropolie, która związana jest z historią naszego narodu. Na tym cmentarzu spoczywa wielu sławnych Polaków, choc by wspomnieć ojca wielkiego pianisty światowej sławy Jana Ignacego Paderewskiego. To był cel.

Tymczasem dowiedzieliśmy się, że właśnie jest piękna uroczystość wspomniena 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Pan Konsul bardzo pięknie powiedział o tym, że to powstanie nie było tylko sprawą Polski, ale sprawą, która wyrażała pięknie hasło: „Za Waszą i Naszą wolność!”.

Teraz zmieniły się czasy, zmieniły się warunki, ale Polacy mają możliwość, pomimo wszystko, kontynuowania swojej kultury, swojej historii… I historia tych ziem, i ten cmentarz także, jest częścią naszej historii polskiej, naszej kulzury, o której nie można zapominać. I dla tego życzę, żeby ta pamięć trwała nadal, i by Polacy umieli trwać przy swoich korzeniach i mógli być dumni ze swojej kultury, obecnej na tej ziemi prawie 1000 lat.