W niedzielę, 14 kwietnia w Nowogrodzie Wołyńskim odbył się II etap olimpiady „Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej” zorganizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie oraz Polskie Stowarzyszenie im.
J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim dla młodzieży szkolnej polskiego pochodzenia z obwodu żytomierskiego.
W olimpiadzie wzięło udział 11 osób z Żytomierza i Nowogrodu Wołyńskiego.
I miejsce [email protected] Dolinko
II miejsce – Katarzyna Kowalenko
III miejsce -Yulia Novikova (uczniowie szkółki sobotnio – niedzielnej im. J. Jakubowskiej)
Celem Olimpiady jest popularyzacja idei integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej oraz rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym, regionalnym i kulturowym; kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej; promocja Uniwersytetu Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.