9 września w Żytomierzu odbyły się II warsztaty w ramach projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”. W warsztacie wzięli udział zespoły z trzech środowisk polonijnych Ukrainy: Żytomierza (Szkoła Wiedzy o Polsce przy  Związku Szlachty Polskiej), Nowogrodu Wołyńskiego (Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. J. Lublińskiego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. J. Słowackiego), Choroszewu (Polska Szkółka przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im. Władysława Reymonta).
Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w 2018 roku.