Już po raz trzeci Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie zaprosił na Narodowe Czytanie. Odbyło się ono 8 września br. w żytomirskiej kawiarni „Teretenia”. Do wspólnego stołu zasiedli wszyscy uczestnicy spotkania – uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce i ich rodzice, powitani domowym zwyczajem już w drzwiach przez Panią Prezes Natalię Kostecką – Iszczuk.

„Zebraliśmy się dzisiaj – powiedziała Pani Prezes w słowie wstępnym – aby w łączności z Polakami na całym świecie wziąć do ręki polską książkę, otworzyć na tytułowej stronie i zacząć lekturę. W roku jubileuszowym, gdy świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czytamy nie tylko jeden wybrany utwór – w tym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, ale możemy sięgnąć po 44 teksty polskiej literatury patriotycznej, które umieszczono w Antologii Niepodległości. „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej, rozpoczynająca nasze spotkanie, znajduje się też w tym zbiorze. Antologię Niepodległości otwiera – co dla nas zebranych w tym miejscu, nie opodal domu, gdzie mieszkał kiedyś Józef Kraszewski, jest ważne – fragment „Starej baśni”.  Jesteśmy dumni, że wśród wybranych książek znalazła się i ta, napisana przez pisarza tak nam bliskiego. Potraktujmy ten fakt jako symboliczne oddanie hołdu wszystkim Polakom z Żytomierszczyzny – uznanie ich patriotycznej postawy i umiłowania polskiej historii. I dlatego Narodowe Czytanie 2018 w Żytomierzu otwieramy lekturą „Starej baśni”; uczniowie  Szkoły Wiedzy o Polsce – przypomną postać legendarnego Piasta”.

Po przeczytaniu fragmentów „Starej baśni” wysłuchano opowieści o „szklanych domach” z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Pani Teresa Cwalina – nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG przedstawiła tematykę i bohaterów utworu. Następnie w postać Seweryna Baryki wcielił się Pan Włodzimierz Iszczuk; rolę jego syna – Cezarego zagrał Pan Nikita Tulczyński.

Na słuchaczach duże wrażenie zrobiły słowa z rozmowy Baryków, które padły po stwierdzeniu przez Cezarego, że „łotra w ludzkości trzeba najprzód wygubić, a dopiero później budować normalne życie”:

– Któż to wie, kto wśród nas jest łotr, a kto sprawiedliwy.

– To wiadomo aż nadto dobrze. Łotra w człowieku trzeba siłą wydusić, a gdy się nie poddaje – zabić!

– Nie zabijaj! Syneczku! Nie zabijaj!

– Złe na świecie trzeba zabijać. Zabijamy padalce, żmije, wilki,

– Najprzód nie bardzo dobrze wiemy, co jest złe, a co na pewno dobre. Potem – jedyne, co z zabijania wynika, to zbrodnia zabójstwa. Zabijanie jest zgoła niepotrzebne. Szkoda na to czasu i zdrowia duszy ludzkiej. Wystarcza najzupełniej budowanie życia nowego. Budować od nowa, od samego początku, od gliny ziemnej i głęboko płynącej, ziemnej, czystej wody”.

Szkoła Wiedzy o Polsce jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Teresa Cwalina – nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG