21 maja w Domu Polskim w Żytomierzu odbył się wykład patriotyczny oraz pokaz filmowy, poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Organizatorami imprezy są ogólnepolityczne czasopismo Głos Polonii oraz Zjednoczenie Szlachty Polskiej (ZSP) na Żytomierszczyźnie.

Bohaterowie Powstania Styczniowego 150 lat temu poszli w bój za wolność i niepodległość Ojczyzny. W Powstaniu Styczniowym aktywnie uczestniczyli nasi ziomkowie, wybitni mieszkańcy Żytomierszczyzny. Musimy pamiętać o ich heroizmie… To jest nasza historia… Historia naszego kraju, – z takimi słowami do studetów zwróciła się prezes ZSP na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk. W swoim wykładzie pani prezes opowiedziała, że w Powstaniu Styczniowym aktywnie uczestniczyło wielu naszych ziomków. Zwłaszcza, wybitni mieszkańcy Żytomierszczyzny: Edmund Różycki, Apollo Korzeniowski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, Anna Henryka Pustowójótówna, Zygmunt Padlewski oraz inne. Także Pani Prezes opowiedziała publiczności o historii Powstania na Rusi oraz podsumowała jego znaczenie dla dzisiejszego społeczeństwa.

Studentom był również demonstrowany film Muzeuma Historii Polski pod tytułem «Powstanie Styczniowe – największe i najdłuższe z powstań narodowych» oraz Prezentacja multymedialna wystawy – 150. rocznica Powstania Styczniowego, zorganizowana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali magazyn Głos Polonii (Popular Science Magazine), poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Rusi.

 Biuro prasowe ŻOMPO ZsSP

Konferencja naukowa

Temat konferencji – „Wolni z wolnymi. Powstanie Styczniowe w perspektywie polskiej i ukraińskiej” – został poświęcony 150. rocznicy wybuchu narodowo-wyzwoleńczej walki w Polsce i na Ukrainie. Panel został zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz Fundacje „Wolność i Demokracja” oraz „Polonia Ruthenia”.

W konferencji, która odbyła się 25 maja 2013 roku na Uniwersytecie im. Iwana Franki w Żytomierzu, uczestniczyli JE Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wicerektor Uniwersytetu im. Iwana Franki Natalia Sejko, przewodniczący rady Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk, doktoranci historycy Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawiciele polskich organizacji i mediów polonijnych.

Zwracając się do publiczności Ambasador przypomniał słowa ostatniego lidera powstańców Romualda Traugutta – „Jeśli przegramy, rzeką krwi przez nas przelanej inni zapłyną do wolności”. Te słowa, według Pana Ambasadora, spełniły się pół wieku później, gdy Polska odzyskała niepodległość. Henryk Litwin również powiedział, że Powstanie pod sztandarami Orła, Pogoni i Archanioła miało obudzić świadomość nie tylko Polaków ale również Ukraińców, podobnie jak i nie zrealizowana do końca Ugoda Hadziacka 1658 roku.

Bardzo ciekawy był raport polskiego historyka Roberta Czyżewskiego, który od kilku lat zagłębia się w historię Powstania Styczniowego. Badania te zostały wyświetlone w pięknej wystawie „Wolni z Wolnymi”, wielokrotnie eksponowanej na Podolu i Żytomierszczyźnie.

Włodzimierz Iszczuk, redaktor naczelny magazynu Głos Polonii, wygłosił referat, w którym opowiedział o carskiej polityce „Dziel i rządź”. Jak również starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Ukraińcy słabo poparli Powstanie Styczniowe? Pod koniec tego wydarzenia, wydawca czasopisma Głos Polonii – prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie – Natalia Kostecka-Iszczuk, zaprezentowała zebranym specjalny numer czasopisma, poświęcony walce narodowowyzwoleńczej 1863 roku na Rusi (Ukraina).