Dnia 28 kwietnia w Żytomierzu został założony Klub „Gazety Polskiej”. Przewodniczącą klubu została wybrana Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Celem działalności klubów „Gazety Polskiej” jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym ale także ogólnokrajowym.

Aktywność ta będzie zgodna z linią programową „Gazety Polskiej”. Linia ta wyraża się przez:

Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu.

Budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej.

Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu.

Aktywną walkę z polityczną cenzurą.

Krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty.
Animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego szczególnie na szczeblu lokalnym.

Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim „Gazety Polskiej” oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych działających zgodnie z linią programową „Gazety Polskiej”.

Od dziesiątego kwietnia celem działania klubów „Gazety Polskiej” stała się walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz o godne upamiętnienie jej ofiar.

Jagiellonia.org