Świat

„Pan Bóg kiedy budował świat
marszczył czoło
obliczał obliczał obliczał
dlatego świat jest doskonały
i nie można w nim mieszkać”

W marcu b.r. w Ukraińskim Domu w Żytomierzu odbył się wieczór poetycki „Spotkanie z Herbertem”. Wieczór został realizowany, jako podsumowanie Forum Młodych Polaków, jaki odbył się w Bołszowiec w grudniu roku poprzednim, zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.  Gdzie przyjechała aktywna młodzież polskiego pochodzenia w wieku 17-35 lat z różnych organizacji polskich na Ukrainie. Żytomierz przedstawiali Studencki Klub Polski, Zjednoczenia Szlachty Polskiej oraz Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki.

Wszystkie swoje umiejętności, wiedzę, a nawet doświadczenia, młodzież mogła wdrążyć pod czas przygotowania i zorganizowania wieczoru poetyckiego.

Zaproszeni goście mieli możliwość więcej poznać postać Zbigniewa Herberta, oglądając przygotowaną prezentację, gdzie poznaliśmy rodzinę i lata dziecięce znanego poety.

Z wielką przyjemnością, wszyscy słuchali wiersze, deklamowane przez młodzież, uczestników projektu. Deklamowane wiersze Herberta, nawiali refleksję, spokój i zrozumienie, jak ważne proste sprawy, proste słowa.

Wszystkim, kto przyczynił się do organizacji wieczoru bardzo dziękuję. Przypomnę, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert – polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Jest bardzo cenionym w Polsce i za granicą.

Jego wiersze były tłumaczone na język angielski (wydany dzięki pomocy Czesława Miłosza i w jego przekładzie w 1968 roku wybór Selected Poems), włoski, czeski, holenderski, szwedzki i węgierski. Do najważniejszych nagród, którymi wyróżniony został Herbert, należą: nagroda im. Nikolausa Lenaua (1965), nagroda im. Herdera (1973 Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.) i nagroda im. Petrarki (1978). Laureat ponad dwudziestu nagród literackich.

Roman Ignatiuk