11 listopada w sali konferencyjnej hotelu Żytomierz odbyła się uroczystość upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak niezwykle ważne są te obchody dla każdego Polaka, pokazała młodzież Szkoły Wiedzy o Polsce, która zachwyciła swoją patriotyczną postawą zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęły prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej Natalia Kostecka-Iszczuk i dyrektorka Domu Polskiego Irena Perszko powitaniem przybyłych. W programie artystycznym nie zabrakło pieśni patriotycznych. Nad całością czuwał Robert Stepaniuk, nauczyciel historii z ORPEG.

Po zakończonej uroczystości młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy tablicy upamiętniającej sojusz marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana Symona Petlury.