Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski 19 listopada 2016 roku w Domu Polskim w Żytomierzu został zorganizowany konkurs „Kim jesteśmy”. Wzięli w nim udział słuchacze kursów języka polskiego przy Domu Polskim oraz członkowie organizacji obwodowej Studencki Klub Polski, łącznie 20 osób.

„Bóg, Honor, Ojczyzna” – te słowa dla prawie wszystkich Polaków żyjących w kraju nad Wisłą oznaczają wierność i odwagę. A co znaczą one dla Polaków mieszkających poza granicami Polski? Co dla nich znaczą słowa „wolność”, „odpowiedzialność”, „godność”, „demokracja” czy „tolerancja”? Żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, a także uświadomić sobie swoją tożsamość narodową, poznać historię Polski, kultywować język polski, określić swoją rolę jako Polaka w kraju zamieszkania został zorganizowany konkurs „Kim jesteśmy”.

Imprezę podzielono na dwie części. Pierwszą, teoretyczną, poprowadziła psycholog Oksana Szmygliuk, wykładowca Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Podczas warsztatów pt.: „Świadomość narodowa: rola stereotypów etnicznych oraz wartości w czasie rozwoju” opowiadała o stereotypach i najbardziej charakterystycznych cechach polskiej tożsamości narodowej. Przedstawiła także wyniki badań studenckich zrealizowanych w Polsce i na Ukrainie w ramach pracy magisterskiej, poświęconych obrazowi Polaka w świadomości przedstawicieli narodowości polskiej.

W drugiej części każda z czterech grup (dwie reprezentowały Dom Polski w Żytomierzu, dwie – Klub Polski) miała opracować i zaprezentować pracę o wartościach Polaków, o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski, o postaciach, które tworzyły Polskę jako państwo i jako naród.

Po prezentacji prac uczestnicy obejrzeli filmy „Kawałek historii Polski” oraz „Powstanie Warszawskie 44 – krótki film poświęcony polskim bohaterom”. Produkcje te przybliżyły im wydarzenia obrazujące półtora wieku walk o niepodległość, nieraz krwawych i ofiarnych, oraz triumf 11 listopada, wielkie święto narodu odzyskującego wolność.

Prace oceniało jury w składzie: Irena Perszko, dyrektora Domu Polskiego, Rustam Jusupow, wiceprezes organizacji „Rada Inicjatyw Społecznych”, Julia Nowicka, nauczycielka języka polskiego i historii Polski, oraz Andrzej Boluch, pracownik Domu Polskiego.

I i II miejsca zdobyły grupy reprezentujące Studencki Klub Polski. Jury doceniło je za bardzo logiczne i wyczerpujące opracowanie. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski został zorganizowany przez Dom Polski w Żytomierzu oraz Obwodową Organizację Społeczną Studencki Klub Polski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a Konsulatowi RP w Winnicy – za wsparcie tego projektu!

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu