Z bólem w sercu musieliśmy zrezygnować z Biegu pamęci „Żołnierzy Wyklętych”

Ponieważ prorosyjscy agenci wpływu, po obu stronach granicy, dokładają wszelkich starań do rozpalania polsko-ukraińskiej wrogości, na Ukrainie zaś w ostatnim czasie odbywają się pokazowe akcje, skierowane na pogłębienie polsko-ukraińskich nieporozumień, w szczególności akty wandalizmu w Hucie Pieniackiej, w Bykowi, we Lwowie, ponieważ, poddając się złośliwym sugestiom trzeciej strony, szereg aktywnych działaczy ukraińskich organizacji rozpoczął potężną kampanię w zakresie dyskredytacji naszego przedsięwzięcia w sieciach społecznych, ponieważ z kilku źródeł otrzymaliśmy ostrzeżenie o wysokim prawdopodobieństwie prowokacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników akcji, postanowiliśmy zrezygnować z Biegu „Tropem Wilczym” Żołnierzy Wyklętych, który miał się odbyć 26 lutego 2017 roku w Żytomierzu.

Nie chcemy, żeby nasze przedsięwzięcie stało się pożądanym obiektem dla agentów wpływu, którzy pragną skłócić Polaków i Ukraińców, i było wykorzystane dla prowokacji i pogłębienia polsko-ukraińskich nieporozumień. Nie chcemy, żeby nasze przedsięwzięcie zamiast służyć polsko-ukraińskiemu pojednaniu, stało się kością niezgody pomiędzy Polakami i Ukraińcami. A zatem, z bólem w sercu, musieliśmy zrezygnować z biegu ku czci polskich żołnierzy powojennego antykomunistycznego ruchu wyzwoleńczego.

Zarząd ZSzP na Żytomierszczyźnie