25 kwietnia b.r. w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolności” odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej w Żytomierzu z Sekretarzem Generalnym Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja panem Robertem Czyżewskim. Na ręce pani dyrektor Ireny Zagładźko został przekazany bardzo cenny prezent – utwory polskich pisarzy H.Sienkiewicza, E.Orzeszkowej, S. Żeromskiego i J.Conrada. „Uważam, że języka polskiego trzeba się uczyć czytając polską literaturę XIX wieku. A to, że do książek dołączone są audiobooki daje dodatkową możliwość ćwiczenia języka polskiego poprzez słuchanie” – powiedział pan Czyżewski. Wszyscy obecni dostali do czytania i słuchania ciekawą lekturę.

Spotkanie odbyło się w żytomierskiej restauracji „Wareniczna”, więc klimat spotkania był bardzo przyjemny i towarzyski. Omawiano przeróżne tematy. Pan Czyżewski, znakomity narrator, opowiedział uczniom wiele ciekawego, m.in. opowiedział o tragicznych wydarzeniach w Sołowjówce podczas powstania styczniowego. Również nagłaszał, że odrodzenie polskości na Kresach powinno być nie tylko przez język, ale i przez podtrzymywanie tradycji i obyczajów polskich.

Bardzo dziękujemy panu Czyżewskiemu i Fundacji Wolność i Demokracja za wsparcie Zjednoczenia Szlachty Polskiej w Żytomierzu.

Irena Zagładźko