W Żytomierżu odbyła się kolejna ІV Coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska-Ukraina: wspólne drogi do wolnośći. Międzymorze: retrospektywa i perspektywa”.

7 listopada Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki przyjmował uczęstników i gośći konferencji dedykowanej historii stosunków polsko-ukrainskich oraz zagadnieniom geopolityki w regionie pomostu baltycko-czarnomorskiego. Takie wydarzenie nie jest czyms nowym dla Żytomierza, ponieważ tutaj mieszka największe skupisko Polaków na Ukrainie.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Coroczna dyskusja akademicka odbywa się w ramach długoterminowego projektu „Historia jednoczy narody”, w trakcie którego udało się zorganizować szereg ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencii naukowych w Żytomierzu, z aktywnym udziałem Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

Idea, dyskurs naukowy oraz temat konferencji cztery lata temu zainspirowane były przez Włodzimerza Iszczuka, redaktora naczelnego naukowo-popularnego czasopisma „Głos Polonii” oraz portalu spoleczno-politycznego Jagiellonia.org.

Uczęstników i gośći konferencji przywitali: wice-rektor uniwersytetu Natalia Sejko, pierwszy zastępca Żytomierskiej Rady Obwodowej Sergij Kramarenko oraz gość honorowy – kierownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Wojciech Mrozowski.

Prezes organizacji społecznej Związku Szlaszty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Iszczuk zwracając się do uczęstników konferencji zauważyła, że „oblicze wspólczesnego świata szybko się zmienia. Z czasów anneksji Krymu, stosunki międzynarodowe przebywają w stanie turbulencji. Europa przeżywa kryzys instytucyjny, demograficzny i światopoglądowy. W USA rosną nastroje izolacjonistyczne. Z kolei, Kreml podważa fundamenty prawa międzynarodowego, pragnie zmienić ład światowy i zbudować oś Moskwa – Paris – Berlin. Co będzię, kiedy USA usuną się z polityki europejskiej? Co stanie ze słabymi i rozdzielonymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej?” – zapytała pani Iszczuk.

„Dla przeciwdziałania zagrożeniom wspólczesnym państwa Międzymorza mogą wystąpić z inicjatywą utworzenia unii regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczypospolitej”, – zauważyła prezes organizacji spolecznej Związku Szlaszty Polskiej na Żytomierszczyźnie.

W konferencji uczęstniczyli naukowcy z Kijowa, Krakowa, Lwowa, Żytomierza, Równego, Kamieńca Podolskiego i Krzywego Rogu.

Bardzo ciekawym był raport pt. „Aneksja Krymu zagrożeniem dla bezpieczeństwa pomostu Baltyjsko-Czarnomorskiego” dr Eugenii Goriunowej z wyd. historycznego i filozoficznego Tawrijskiego Państwowego Uniwersytetu im. W. Wiernadskiego (Kyjów).

Bardzo ważnym okazało się badanie Wiktorii Wengierskiej pt. „Imperium oraz moderne projekty panstwowe w praktykach kartograficznych XV-XIX wieków”. Badacz zauważyła, że kartografija zawsze była wykorzystywana jako narzędzię propagandy dla uzasadnienia zapędów imperialnych oraz usprawiedliwienia róznych rodzajów wojen i okupacji.

Od 1999 roku przy wsparciu finansowym Związku Szlaszty Polskiej na Żytomierszczyźnie corocznie ukazuje się naukowe czasopismo wydziału historycznego Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki pod tytułem „Intermarium”.

W ramach konferencji odbyła się też prezentacj publikacij naukowo-popularnych: monografii zespolu autorów – historyków Uniwersytetu im. I. Franki pt. „Narys historii Żytomierzczyzny I pol. XX w.” Oraz bardzo cennej zbiórki relacje naocznych świadków pt. „Maidan od osoby pierwszej”.

Maidan, Rewolicja Godnośći – to jest nasza historia nowoczesna i dobrze jest, że wyniki jej badania są prezentowane na takich forum naukowych. Ukrainie i Polsce, którzy mają wspólną przeszłość, trzeba budować wspólną przyszłość. Od aktywności i działalności wszystkich ludzi dobrej woli zalieży jakim będzie dzień jutrzejszy obu narodów.

Maryna Hrycka-Annenkowa

FOTOGALERIA