Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie uczestniczyło w projekcie szkoleniowym „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie”, który odbył się w dniach 15 – 25 sierpnia 2013 roku w Zariczanach pod Żytomierzem. Projekt był skierowany do liderów oraz aktywnych członków polskich organizacji z obwodu żytomierskiego, winnickiego oraz chmielnickiego na Ukrainie, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju środowiska polskiego.

Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu (prezes Julia Umańska, wice-prezes – Irena Umańska). Projekt został dofinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków MSZ przeznaczonych na wsparcie Polaków za granicą. W projekcie wzięło udział 33 młodych aktywnych przedstawicieli czternastu polskich organizacji.

Podstawowym założeniem przy opracowaniu programu projektu przez organizatorów było stworzenie warunków do rozwoju osobistego i znalezienia zatrudnienia jego uczestnika (umiejętnego poruszania się po rynku pracy) poprzez rozwój osobisty i interpersonalny uczestników, zwiększenie ich świadomości w zakresie potrzeb rozwoju własnej osobowości oraz wiedzy dotyczącej sytuacji na rynku pracy i narzędzi poszukiwania pracy. Ponadto duży nacisk podczas projektu położono na wyposażenie polskiej młodzieży w praktyczną wiedzę i instrumenty w celu odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, a także społecznym i prywatnym, umiejętności pogodzenia wewnętrznych sprzeczności pomiędzy kwestią narodowości a obywatelstwem, uświadomienia sobie, że mamy ogromne szczęście i atut, że jesteśmy Polakami.

Cel szkolenia został osiągnięty poprzez odpowiedni dobór metod szkoleniowych przez czwórkę doświadczonych trenerów (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych): Elizę Iwan, Annę Topczewską, Mateusza Małyskę – z Polski, oraz Marinę Wilecką – z Ukrainy. Trenerzy postawili przede wszystkim na aktywne metody szkoleniowe, takie jak praca w grupach, outdoor, indywidualne doradztwo zawodowe, rysowanie mandali, symulacje rekrutacji czy interaktywne prezentacje. Z drugiej strony program zawierał szeroki materiał dotyczący praktycznych umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy (pisanie CV, listu motywacyjnego, profesjonalnego przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych), jak i sesje prezentujące specyfikę rynku pracy w Polsce, na Ukrainie, w Unii Europejskiej i w państwach WNP oraz wynikające z tego możliwości i ograniczenia.

Wadym Iskrycki, uczestnik projektu:

Jestem bardzo wdzięczny organizatorom za wspaniałą możliwość uczestnictwa w takim naprawdę ciekawym szkoleniu młodzieżowym. Doświadczenia nabyte podczas projektu będą wykorzystywane w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Mam przodków polskiego pochodzenia ze strony matki i chcę podkreślić, że udział w takich warsztatach jest bardzo ważny dla ożywienia identyczności Polaków, mieszkających na Ukrainie.

Uczestnicy

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, Klub Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żytomierskiego, Żytomierska Obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” (przedstawione w projekcie przez aktywnego członka organizacji Wadima Kuźmienkę), Żytomierska Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski”, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Żytomierska Obwodowa Społeczna Młodzieżowa Organizacja „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Żytomierska Obwodowa Społeczna Organizacja „Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe”, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia Zwiagielszczyzny” z Nowogradu-Wołyńskiego, Związek Polaków na Ukrainie – Oddział w Marianówce, Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków im. Władysława Reymonta w Wołodarsku-Wołyńskim, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „POLONIA” w Winnicy, Kulturalno-Oświatowa Organizacja „Centrum Polskiej Kultury” w Kalinówce, Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” w Gródku Podolskim.